Fiziskā apsardze
masu pasākumu apsardze
miesassargi
kravu pavadīšana
konsultācijas drošības jomā
kinoloģiskais dienests
pārstāvniecības klases automašīnu īre
 

konsultācijas drošības jomā

APSARDZES CENTRS «JAGUĀRS» KLIENTA objektos nodrošina:

• Informācijas, ekonomisko un finansiālo drošību;

• Gatavās produkcijas, iekārtas un citu materiālo vērtību iespējamo zādzības gadījumu novēršanu;

• Strādājošā un apkalpojošā personāla pārbaudi, tā atbilstības noteikšanu KLIENTA biznesa drošības interesēm;

• Mūsu KLIENTA biznesa partneru pārbaudi reputācijas, maksātspējas un komercdarbības atbilstības jautājumos;

• Latvijas sakaru pārbaudi arī aiz tās robežām ar mērķi noskaidrot un novērst iespējamos draudus no biznesa partneru puses;

• Uzkrātās informācijas analīzi un konkrētu rekomendāciju izstrādi uz tās pamata, lai uzlabotu iekšējo un ārējo drošību, kā arī komercdarbību KLIENTA objektos;

• Pēc KLIENTA pieprasījuma varam pārstāvēt viņa intereses valsts, tiesību aizsardzības, sabiedriskajās un privātajās struktūrās.