Fiziskā apsardze
masu pasākumu apsardze
miesassargi
kravu pavadīšana
konsultācijas drošības jomā
kinoloģiskais dienests
pārstāvniecības klases automašīnu īre
 

miesassargi

Mūsu firmas sertificētie miesassargi nodrošinās mieru un personīgo drošību Jums un Jūsu tuviniekiem 24 stundas diennaktī. Viņi ir ekipēti ar ieročiem, speciāliem līdzekļiem un mūsdienu sakaru līdzekļiem, prot svešvalodas. Nepieciešamības gadījumā mēs nodrošinām apbruņotas operatīvās grupas ierašanos. Miesassargu darba shēma un struktūra vienmēr tiek izstrādāta individuālā kārtībā.

Ir iespējamas dažādas apsardzes shēmas:
- klients, miesassargs un šoferis miesassargs atrodas automašīnā kopā ar klientu;
- apsardzi nodrošina speciāla grupa, kurā, pavadot klientu, bez miesassarga un šofera miesassarga ietilpst divas pavadījuma automašīnas ar trim miesassargiem katrā (divi miesassargi + šoferis miesassargs).

Izpildām arī specifiskus darbus kā personu pavadīšana uz ārzemēm vai uz Latviju no citas valsts, izmantojot jebkura veida transportu. Varam izstrādāt brauciena maršrutus, pasūtīt biļetes un sniegt citus VIP pakalpojumus visā pasaulē. Mums ir pieredze braucienu maršrutu izstrādāšanā, biļešu pasūtīšanā un VIP pakalpojumu sniegšanā dažādās pasaules valstīs.

Firma garantē stingru konfidencialitāti par Jūsu pārvietošanos. No mūsu firmas autoparka nepieciešamības gadījumā klientiem nodrošinām pārstāvniecības klases automašīnas.